?

Bezwaar parkeerboete

U hebt een parkeerboete ontvangen en overweegt om bezwaar te maken. Maar hoe werkt dat: bezwaar maken tegen een parkeerboete? Wat moet er in het bezwaarschrift staan? In dit blog geven wij u precies aan hoe bezwaar maakt tegen een parkeerboete.

parkeerboete bezwaar.jpg

Verschillende soorten parkeerboetes
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de parkeerboetes. Vaak is het een BOA van de gemeente of politieagent die de boete uitschrijft en deze 'doorzet' naar het CJIB. Als u de bon achter de ruitenwisser aantreft of na een staandehouding, kunt u nog niet direct in bezwaar. U moet wachten totdat u de acceptgiro thuis van het CJIB ontvangt.

Meer informatie over parkeerboetes van de gemeente (de zogenaamde 'naheffingsaanslagen in de parkeerbelasting' leest u hier).

Wat staat er in mijn bezwaar tegen een parkeerboete?

De wet omschrijft wat er in uw bezwaarschrift moet staan. Dit is:

Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
d. de gronden van het bezwaar of beroep.

Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

Als u de acceptgiro van het CJIB hebt ontvangen, moet u uw bezwaar ondertekenen en het CJIB-nummer vermelden. Als u via het OM-loket in beroep gaat, vult u de standaardgegevens in en dan komt alles goed. Vermeld altijd duidelijk het CJIB-nummer, dan is het bijvoegen van de beschikking van het CJIB niet nodig.

Handige tips bij een bezwaar tegen een parkeerboete
Nu weet u wat er in uw bezwaar tegen een parkeerboete moet staan. Maar wat kan er nog meer in uw bezwaarschrift tegen een parkeerboete staan? Graag geven wij u enkele bruikbare tips:

Wordt u verweten dat u in strijd met bepaalde bebording te hebben gehandeld? Bijvoorbeeld een parkeerverbod(szone), bord E1? Ga goed na of het bord er stond en ontken dat het bord er stond, indien de situatie onduideijk is (dat is iets anders dan zeggen dat u het bord hebt gemist!). Het is dan aan de verbalisant / de officier aan te tonen dat het bord er stond.

bord e1 berm parkeerboete

Wat u altijd moet doen is foto's opvragen en de verklaring van de verbalisant. Gebruik hiertoe volgende standaardpassage:

Onlangs ontving ik de beschikking van het CJIB. Ik verzoek u mij alle op de zaak betrekking hebbende stukken te verstrekken, waaronder:

- een foto van de vermeende overtreding;
- de verklaring van de verbalisant.

Vervolgens moet u goed kijken welk verwijt u wordt gemaakt. Het verwijt is altijd gekoppeld aan een feitcode. Hier vindt u alle feitcodes en verwijten die gerelateerd kunnen worden aan parkeerboetes. Als u precies duidelijk is welk verwijt u gemaakt wordt, moet u beoordelen of dat verwijt hard kan worden gemaakt op basis van de foto en de verklaring van de verbalisant. Let goed op, soms denkt u dat de parkeerboete terecht is, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Veel verbalisanten schrijven bijvoorbeeld parkeerboetes uit voor het negeren van een bord E1, terwijl het voertuig in de berm wordt geparkeerd. Dat mag. Daarnaast wordt een verwaarloosd en niet-onderhouden stuk gras aangemerkt als 'park, plantsoen of groenstrook', wat ook niet altijd opgaat. Kijk dus goed wat u verweten wordt en beoordeel of dit terecht is.

Afsluiting
Een bezwaarschrift tegen een parkeerboete kent wettelijke vereisten. Ga niet in bezwaar tegen de aankondiging van de beschikking. Wacht totdat de definitieve beschikking van het CJIB is ontvangen. Die ontvangt u meestal na enkele weken. Beoordeel goed of het verwijt wat u gemaakt wordt, ook daadwerkelijk strafbaar is gesteld. Vraag daartoe de stukken op.