?

Boete busbrug De Binding Zaandam

Heeft u een boete ontvangen aan busbrug De Binding te Zaandam? Dan is deze boete mogelijk ten onrechte aan u opgelegd. Verkeersboete.nl heeft tientallen zaken behandeld over de beruchte ‘busbrug’ en allemaal met succes.

De Busbrug.jpg

De busbrug is voor veel automobilisten een doorn in het oog. En terecht, want het is – zeker voor ter plaatse minder bekende – een zeer verwarrende situatie. De geslotenverklaring aan de Binding is er om het verkeer te stroomlijnen. Maar men moet (veel) meer duidelijkheid aanbrengen in de bebording. Daarom heeft mr. Nick Voorbach, werkzaam bij verkeersboete.nl, de kantonrechter gevraagd om een onafhankelijke deskundige te benoemen die onderzoek gaat doen naar de duidelijkheid van de bebording. De kantonrechter zal hieromtrent een beslissing nemen.

De brug
Verkeersboete.nl staat ook veel cliënten bij die meerdere boetes hebben ontvangen aan de brug in Zaandam. Ook de hoogste rechter, het Hof Arnhem-Leeuwarden, heeft zich uitgelaten over de boete aan De Binding in Koog aan de Zaan. Het Hof overwoog:

Niet is voldaan aan de randvoorwaarde in bijlage L bij de Beleidsregels BOA, waarin is opgenomen dat bij de handhaving via flitspalen het C-bord zichtbaar moet zijn op de foto. Ook op andere wijze blijkt niet dat de bebording ten tijde van de gedraging aanwezig was. Het hof vernietigt de sanctiebeschikking.

De uitspraak van de hoogste rechter is ook bruikbaar in nu lopende dossiers over de boetes in Zaanstad (gemeente Zaandam). Verkeersboete.nl is marktleider in het succesvol bestrijden van boetes voor geslotenverklaringen.

Bevoegdheid
In de praktijk blijkt dat ook met succes kan worden geklaagd over de bevoegdheid van de verbalisant. Deze is bij een geslotenverklaring vaak niet in orde. Gemiddeld halen wij zeker 95% van de boetes in Zaandam onderuit. Bij digitale handhaving van geslotenverklaring - daar is bij de Busbrug sprake van - gelden de 'Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden'. De vereisten die staan vermeld in dit document, worden door de verbalisanten van Zaandam stelselmatig genegeerd en deze gebreken worden niet op andere wijze ondervangen. Kortom: veel boetes worden door de gemeente Zaanstad ten ornechte opgelegd.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor het binnen rijden van de geslotenverklaring aan de Binding te Zaandam? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’.

Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach, op 7 december 2018 en geactualiseerd op 27 april 2020.