?

Boete busbrug De Binding Zaandam

Heeft u een boete ontvangen aan busbrug De Binding te Zaandam? Dan is deze boete mogelijk ten onrechte aan u opgelegd. Verkeersboete.nl heeft meerdere zaken behandeld en vaak succes met de beruchte ‘busbrug’.

De Busbrug.jpg

De busbrug is voor veel automobilisten een doorn in het oog. En terecht, want het is – zeker voor ter plaatse minder bekende – een zeer verwarrende situatie. De geslotenverklaring aan de Binding is er om het verkeer te stroomlijnen. Maar men moet (veel) meer duidelijkheid aanbrengen in de bebording. Daarom heeft mr. Nick Voorbach, werkzaam bij verkeersboete.nl, de kantonrechter gevraagd om een onafhankelijke deskundige te benoemen die onderzoek gaat doen naar de duidelijkheid van de bebording. De kantonrechter zal hieromtrent een beslissing nemen.

In de praktijk blijkt dat ook met succes kan worden geklaagd over de bevoegdheid van de verbalisant. Deze is bij een geslotenverklaring vaak niet in orde. Gemiddeld halen wij de helft van de boetes aan de Binding onderuit. Meld uw boete daarom kosteloos aan. Verkeersboete.nl dient namens u een professioneel beroepschrift in.

Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach.
7 december 2018