?

Boete de Heul Alkmaar

Heeft u een boete ontvangen aan de Heul te Alkmaar? Dan is deze boete mogelijk ten onrechte aan u opgelegd. Verkeersboete.nl heeft meerdere zaken behandeld over de geslotenverklaring aan de Heul te Alkmaar.

c01.jpg

De Heul is zelfs voor de doorgewinterde Alkmaarder een verwarrende situatie. De geslotenverklaring aan de Heul schiet zijn doel voorbij. Het lijkt er op dat het doel momenteel met name is gelegen in het spekken van de staatskas. De borden zijn zo onduidelijk dat de gemiddeld oplettende automobilist zou moeten uitstappen om deze in samenhang te bezien en te beoordelen. En na een halfuurtje hersenkraken is dan nog steeds niet duidelijk of er een geslotenverklaring geldt of juist niet. Wethouder Jan Nagengast heeft laten optekenen de situatie goed in de gaten te houden en vindt de bonnenregen ‘niet de bedoeling’.

Mede daarom heeft mr. Nick Voorbach, werkzaam bij verkeersboete.nl, de kantonrechter gevraagd om een onafhankelijke deskundige te benoemen die onderzoek gaat doen naar de duidelijkheid van de bebording. De kantonrechter zal hieromtrent een beslissing nemen.

In de praktijk blijkt dat ook met succes kan worden geklaagd over de bevoegdheid van de verbalisant. Deze is bij een geslotenverklaring vaak niet in orde. Gemiddeld halen wij de helft van de boetes aan de Huil onderuit. Meld uw boete daarom kosteloos aan.

Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach.
7 december 2018