?

Boete de Heul Alkmaar

Heeft u een boete ontvangen aan de Heul te Alkmaar? Dan is deze boete mogelijk ten onrechte aan u opgelegd. Verkeersboete.nl heeft meerdere zaken behandeld over de geslotenverklaring in het centrum van Alkmaar.

c01.jpg

De Heul is zelfs voor de doorgewinterde Alkmaarder een verwarrende situatie. De geslotenverklaring aan de Heul is gelegen in het centrum van Alkmaar en schiet zijn doel voorbij. Het lijkt er op dat het doel momenteel met name is gelegen in het spekken van de staatskas. De borden zijn zo onduidelijk dat de gemiddeld oplettende automobilist zou moeten uitstappen om deze in samenhang te bezien en te beoordelen. En na een halfuurtje hersenkraken is dan nog steeds niet duidelijk of er een geslotenverklaring geldt of juist niet. Wethouder Jan Nagengast heeft laten optekenen de situatie goed in de gaten te houden en vindt de bonnenregen ‘niet de bedoeling’.

Mede daarom heeft mr. Nick Voorbach, werkzaam bij verkeersboete.nl, de kantonrechter gevraagd om een onafhankelijke deskundige te benoemen die onderzoek gaat doen naar de duidelijkheid van de bebording. De kantonrechter zal hieromtrent een beslissing nemen.

Bevoegdheid
In de praktijk blijkt dat ook met succes kan worden geklaagd over de bevoegdheid van de verbalisant. Deze is bij een geslotenverklaring vaak niet in orde. Gemiddeld halen wij zeker 90% van de boetes aan de Huil onderuit. Bij digitale handhaving van geslotenverklaring - daar is bij de Heul in Alkmaar sprake van - gelden de 'Beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden'. De vereisten die staan vermeld in dit document, worden door de verbalisanten van Alkmaar stelselmatig genegeerd en deze gebreken worden niet op andere wijze ondervangen. Kortom: veel boetes worden ten ornechte opgelegd.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor het binnen rijden van de geslotenverklaring in het centrum van Alkmaar? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’.

Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach, op 7 december 2018 en geactualiseerd op 12 augustus 2019.