?

Boete handelen in strijd met een geslotenverklaring

c01.jpg

Heeft u een boete gehad omdat u handelde in strijd met een geslotenverklaring? Bijvoorbeeld omdat sprake was van eenrichtingsverkeer of eenrichtingsweg? Dan bestaat een grote kans dat deze boete in strijd met de regels is opgelegd. Het negeren van de geslotenverklaring (bord C1, C2 of C 12/20) is aan verschillende wettelijke voorschriften verbonden. Uiteraad is het niet verstandig en zelfs gevaarlijk om tegen het verkeer in te rijden. Dat laat onverlet dat de overheid niet zonder meer geld uit uw broekzak mag kloppen: het handhaven van verkeersregels dient zorgvuldig en dus met wettelijke waarborgen te gebeuren. Ik zal hierna toelichten dat u een grote kans maakt op succes bij het negeren van een geslotenverklaring

Het gebeurt steeds vaker dat er elektronisch wordt gehandhaafd op C-borden. Net als bij een snelheidsboete wordt met een camera geconstateerd dat u het C-bord zou hebben genegeerd. Dat mag, maar de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Beleidsregels boa) bepalen dat dat uitsluitend mag als op de foto het verkeersbord zichtbaar is. Staat het verkeersbord niet op de foto? Dan betekent dat in onze ogen een zeer kansrijk beroep.

Verder komt het geregeld voor dat de gedraging wordt geconstateerd door een Boa in het domein openbare orde. Simpel gezegd: een Boa die gaat over de vuilniszakken en niet over de geslotenverklaringen. De Boa domein openbare orde is niet zonder meer bevoegd tot het opleggen van een boete voor het nergeren van een geslotenverklaring (zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 13 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5888 en van 9 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:288). Er zijn al diverse kantonrechters die boetes voor het negeren van een C-bord hebben vernietigd, ofwel omdat de boete in strijd met bevoegdheidsregels is opgelegd, ofwel (mede) omdat het C-bord niet op de foto zichtbaar is.

Wij hebben veel ervaring in dit soort zaken. Voelt u zich vrij uw zaak aan te melden of nog een mailtje te sturen indien u vragen heeft. Deze blog is geschreven door de juristen van Verkeersboete.nl, N.G.A. (Nick) Voorbach. Geschreven op 4 april 2018.