?

Boete milieuzone Amsterdam

Heeft u een boete gehad voor het negeren van een milieuzone in Amsterdam (feitcode R553D)? Dan bestaat een grote kans dat deze boete in strijd met de regels is opgelegd. Het negeren van de milieuzone is aan verschillende wettelijke voorschriften verbonden. Ik zal hierna toelichten dat u een grote kans maakt op succes bij het negeren van een milieuzone

c1 milieuzone.png

Net als bij een snelheidsboete wordt met een camera geconstateerd dat u milieuzone inrijdt. Dat mag, maar de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Beleidsregels Boa) bepalen dat dat uitsluitend mag als op de foto het verkeersbord zichtbaar is. Staat het verkeersbord (zie hierboven) niet op de foto? Dan betekent dat in onze ogen een zeer kansrijk beroep!

Verder komt het geregeld voor dat de gedraging wordt geconstateerd door een Boa in het domein openbare orde. Simpel gezegd: een Boa die gaat over de vuilniszakken en niet over milieuzones. De Boa domein openbare orde is niet zonder meer bevoegd tot het opleggen van een boete voor het negeren van een geslotenverklaring (zie bijvoorbeeld de arresten van het Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 13 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5888 en van 9 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:288). Er zijn al diverse kantonrechters die boetes voor milieuzones hebben vernietigd, ofwel omdat de boete in strijd met bevoegdheidsregels is opgelegd, ofwel (mede) omdat het bord niet zichtbaar was op de foto. Bovendien mag verwacht worden dat met bebording duidelijk is aangegeven dat u een milieuzone inrijdt of nadert. U moet opletten, maar u hoeft geen rechercheur te spelen.

De milieuzone in Amsterdam
Heeft u een boete ontvangen aan de Holterbergweg, de Parnassusweg (Amsterdam Zuid), de Nieuwe Utrechtseweg, de Vlaardingenlaan of in het centrum van Amsterdam, dan is de kans groot dat deze boete geen stand houdt bij de rechter. Er zijn diverse relevante formaliteiten niet in acht genomen bij het instellen van de milieuzones in Amsterdam. Er zijn al veel succesvolle bezwaarschriften ingediend tegen opgelegde Milieuzoneboetes. Maak daarom bezwaar tegen een boete voor een milieuzone.

Amsterdam milieuzone.jpg

Beleidskaders
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels Beleidskaders opgesteld. De Beleidskaders zijn zeer scherp geformuleerd en in lang niet alle gevallen voldoen Milieuzones aan de gestelde eisen. U doet er verstandig aan kritisch na te gaan of elk punt uit de Beleidskaders in acht wordt genomen. Is dat niet het geval? Dan moet de boete van tafel. De officier is immers gehouden aan Beleidskaders dat zijn eigen parket (een duur woord voor 'organisatie' of 'kantoor') heeft opgesteld. Zie ook deze zaak.

Recente uitspraak
Onlangs heeft de hoogste rechter in boetezaken, het Hof Arnhem-Leeuwarden, een gunstige uitspraak gedaan. Het Hof heeft overwogen dat uitsluitend de achterkant van het C-bord (zie hierboven), zichtbaar is op foto's in een milieuzone uit een andere stad. Hoewel het waarschijnlijk is dat in de milieuzone is gereden, kan dat op basis van de foto niet worden vastgesteld. Daarom zijn al veel milieuzoneboetes vernietigd.

Veel ervaring
Wij hebben veel ervaring in dit soort zaken. Voelt u zich vrij uw zaak aan te melden of nog een mailtje te sturen indien u vragen heeft. Wij behandelen alle boetes tegen milieuzones, zowel de bekende (Amsterdam) als de minder bekende.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor het negeren van een milieuzone in Amsterdam? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’.
Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 20 januari 2019.