?

Boete voor parkeren in een park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstrook

Hebt u een boete gehad omdat u uw auto parkeerde in een ‘park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstrook’? Dan hebt u mogelijk een goede zaak om aan te melden! Het gaat om de zogenaamde feitcode R406 (‘voertuigen laten staan in park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken’) met bijbehorend sanctiebedrag van € 104 (inclusief administratiekosten, prijspeil 2018).Noord A braakligend terrein.jpg

In veel gevallen gaat het namelijk niet om een park, plantsoen of groenstrook, maar om een simpel braakliggend terrein dan wel een berm. Juridisch gaat het om overtreding van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Iedere gemeente heeft een eigen APV. Het is een soort wetgeving, maar dan van de gemeente. Deze APV's geven veelal niet aan wat moet worden aangemerkt als 'groenstrook' of 'plantsoen'. De rechter heeft beslist dat er sprake moet zijn van een zekere 'verfraaiing'. Een braakliggend terrein(tje) kan niet als zodanig worden gekenschetst.InkedGroenstrook_LI.jpg

Wat moet u doen?
Als u uw boete zelf wilt aanvechten, maak dan duidelijke foto's van het terrein waarop u parkeerde. Ga na of het de uiterlijke kenmerken heeft van een mooi parkje (parkeren mag niet) of die van een niet-onderhouden en vervallen grasveldje (parkeren mag wel). Daarnaast is het beoordelen van de letterlijke tekst van de APV zinvol; welk wettelijk voorschrift hebt u beweerdelijk overtreden? De gemeente moet dit zorgvuldig opschrijven.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor het parkeren in een park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstrook? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’. Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 15 maart 2019