?

Boetes voor rijden met scooter onder Rijksmuseum onjuist!

Heeft u een boete ontvangen omdat u onder de tunnel bij het Rijksmuseum reed? Dan is deze boete mogelijk ten onrechte aan u opgelegd. Het gaat om de volgende zaken:

feitcode 309: ‘als (snor)fietser bij ontbreken (verplicht) (brom)fietspad niet de rijbaan gebruiken (bijv. rijden op trottoir, voetpad'.
feitcode 311: 'als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken fiets/bromfietspad'.

Soms wijzigen de feitcodes. Alle gevallen waarbij het gaat om rijden onder de beruchte tunnel bij het Rijksmuseum, zijn het aanvechten waard.

Museumstraat.jpg

Wat is er aan de hand?
Sinds 2014/2015 wordt er aan de Museumstraat digitaal gehandhaafd. Dat wil zeggen: er wordt een foto gemaakt en een Boa beoordeelt de foto. En daar gaat echt van alles mis. Er gelden strikte vereisten en deze worden niet in acht genomen.

Zie bijvoorbeeld deze zaak, waarin het Hof Arnhem-Leeuwarden, de hoogste rechter in dit soort zaken, het volgende zei:

9. Blijkens de verklaring van de ambtenaar is de gedraging vastgesteld met behulp van een camerasysteem. Naar aanleiding waarvan deze camera in werking treedt en één of meer foto's maakt van een kenteken, blijkt niet uit het dossier. Het verweer van de gemachtigde dat de betrokkene met de snorfiets aan de hand heeft gelopen en daarmee ter plaatse niet is gereden, kan op grond van het dossier niet worden weerlegd. Aldus kan niet worden vastgesteld dat de betrokkene als snorfietser ter plaatse reed. Dit brengt mee dat niet kan worden vastgesteld dat de gedraging is verricht.

Wat moet u doen?
U kunt zelf bezwaar instellen. Ontkent u in dat geval de gedraging. Vraag de foto’s op en de verklaring van de verbalisant en beoordeelt u of de gedraging op basis van het dossier kan worden vastgesteld en of is gehandeld in overeenstemming met de Beleidskaders.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor het rijden als brom-/snorfietser aan de Museumstraat (Museumplein) te Amsterdam? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’. Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach, op 20 juni 2019.