?

Hoe maak ik bezwaar tegen een parkeerboete?

Een onterechte parkeerboete ontvangen? In deze blog leest u alles wat u moet weten over parkeerboetes en hoe u bezwaar kunt maken tegen parkeerboetes.

bezwaar maken parkeerboete

Allereest is het belangrijk voor u om te weten om welke parkeerboete het in uw geval gaat. Er zijn namelijk twee soorten parkeerboetes die u kunt ontvangen. Hieronder kunt u daar alles over lezen.

Mogelijk had u al een aankondiging van een beschikking of een naheffingsaanslag gevonden onder uw ruitenwissers en was de verrassing minder groot. Maar vaak is het toch even schrikken wanneer de boete op de deurmat valt. Wanneer was het? Was u daar wel op die plek en tijd? U vraagt zich af of de boete wel terecht is. Veel mensen nemen aan dat de parkeerboete die ze hebben ontvangen wel terecht is, maar dit hoeft niet zo te zijn. Parkeerboetes moeten volgens de wet op een bepaalde manier worden opgelegd. Dit gebeurt lang niet altijd op de juiste manier. Helaas kunt u dit niet zien aan de beschikking of naheffingsaanslag die u op de mat vindt.

Hieronder kunt u lezen wat u moet weten over parkeerboetes en het bezwaar maken tegen parkeerboetes.

1. Welke parkeerboete heb ik ontvangen?
Er zijn twee verschillende soorten parkeerboetes.
- Een beschikking voor fout parkeren. U ontvangt deze boete van het Centraal Justitieel Incassobureau. Deze parkeerboete wordt ook wel een Mulderboete genoemd. Dit houdt in dat u een beschikking heeft ontvangen voor een lichte verkeerovertreding. Mogelijk heeft u (half) op de stoep geparkeerd, stond u niet (geheel) in een parkeervak, bent u de blauwe kaart of vergunning vergeten neer te leggen?
- Een naheffingsaanslag voor het niet betalen van parkeerkosten. U ontvangt deze parkeerboete van de gemeente. De parkeerboete is eigenlijk een naheffing van belasting die u niet voldaan heeft. De gemeente mag op grond van de Gemeentewet, artikel 225, belasting innen voor het parkeren van uw voertuig.

2. Bij wie moet ik mijn bezwaar indienen?
Deze vraag kunt u alleen beantwoorden wanneer u weet van wie u de parkeerboete heeft ontvangen. Dit wordt hierboven uitgelegd. Heeft u een parkeerboete van het CJIB ontvangen dan gaat u officieel in administratief beroep in plaats van dat u bezwaar maakt. De term is voor u minder van belang, zolang u het bezwaar maar op de juiste plek indient. U kunt uw bezwaar per post opsturen naar het adres dat op de beschikking staat vermeld , maar u kunt het ook digitaal doen via de website van het Openbaar Ministerie.

Heeft u een naheffingsaanslag van een gemeente ontvangen dan dient u het bezwaar in te dienen bij de betreffende gemeente. Bij de gemeente kunt u uw bezwaar per post versturen. Sommige gemeentes hebben ook een digitale mogelijkheid. Dit staat uitgelegd op uw naheffingsaanslag.

3. Tot wanneer kan ik bezwaar maken tegen de parkeerboete?
In de wet is een termijn van zes weken vastgelegd om bezwaar te maken. Deze termijn is heel belangrijk. Dient u te laat uw bezwaar in dan zal uw bezwaar niet ontvankelijk verklaard worden. Dit houdt in dat u bezwaar inhoudelijk niet behandeld zal worden. Dit wilt u natuurlijk niet. Kijk daarom ook bij punt 4 pro-forma indienen.

4. Pro-forma indienen?
Zoals bij bovenstaand punt 3 al aan de orde kwam, is het belangrijk om op tijd uw bezwaar in te dienen. Bij punt 5 kunt u lezen dat u in uw bezwaar moet vermelden waarom u bezwaar indient. Deze redenen worden gronden genoemd in de juridische wereld. Soms heeft u meer tijd nodig om dit allemaal goed te verwoorden of bent u nog bezig om bewijsstukken te verzamelen zoals foto’s of een getuigenverklaring. Om er voor te zorgen dat uw bezwaar niet te laat is, adviseren wij u om een pro forma bezwaar in te dienen zodra u de parkeerboete ontvangt. Een pro forma bezwaar houdt in dat u de officier of gemeente laat weten dat u het niet eens bent met de parkeerboete. De wet geeft u namelijk de mogelijkheid om uw bezwaar op een later tijdstip aan te vullen. De officier of gemeente is verplicht u deze mogelijkheid te geven.

5. Welke eisen worden er aan gesteld aan uw bezwaar?
In de wet is vastgelegd wat u precies in een bezwaar moet zetten. De volgende punten moet er in vermeld staan:

- Uw naam en adres
- De datum die op uw parkeerboete staat. Dit wordt de dagtekening genoemd.
- Het beschikkingsnummer(CJIB) of het naheffingsaanslagnummer(gemeente)
- De gronden(redenen) waarom u het niet eens bent met de parkeerboete

6. Wat is belangrijk als ik bezwaar maak tegen mijn parkeerboete?
Het is belangrijk dat u bewijsstukken verzameld. Dit kunnen foto’s zijn van de locatie waar u geparkeerd stond. Controleer welke borden op die locatie aanwezig zijn. Heeft u wel parkeergeld betaald? Zoek het betaalbewijs op en bewaar deze goed. Wij adviseren om parkeergeld via een app te betalen zo kunt u altijd terugzoeken of u betaald had. Laat getuigen een getuigenverklaring opstellen. Hoe meer bewijsstukken u kan tonen hoe groter de kans op slagen van uw beroep is.

7. Wanneer is mijn parkeerboete onterecht?
Het is voor u niet altijd direct zichtbaar of uw parkeerboete (on)terecht is. Het komt vaak genoeg voor dat het uitschrijven van uw parkeerboete niet correct volgens de wet is gebeurd. U kunt dit niet zien aan de beschikking of naheffingsaanslag die bij u op de mat is gevallen. Daarom is goed om altijd in bezwaar te gaan tegen uw parkeerboete. De overheid is verplicht om volgens de wet te handelen en dit geldt ook bij het opleggen van parkeerboetes. Er is zijn verschillende redenen waarom uw parkeerboete onterecht is. Misschien heeft u een verkeerd kenteken ingevuld in de parkeerapp. Er stonden op dat moment geen borden die aangeven dat u daar niet mocht parkeren in verband met werkzaamheden. De situatie was erg onduidelijk omdat er geen borden staan of de borden niet goed zichtbaar waren. Het kan zijn dat de belijning vervaagd is en daardoor niet goed te zien.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen uw parkeerboete? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’. Geschreven op 26 februari 2020 door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. Voorbach en R. Langelaan.