?

Onterechte boete van het CJIB

facebook cover verkeerboetenl.jpg

Heeft u een onterechte boete ontvangen van het CJIB? Dan kunt u in bezwaar gaan tegen deze onterechte boete. Onderaan deze blog kunt u lezen hoe wij u kunnen helpen bij het indienen van bezwaar tegen uw onterechte boete. Bijna iedereen is wel eens even afgeleid tijdens het autorijden en mist hierdoor net dat bord met de maximumsnelheid erop of rijdt nog net door geel. Maar stond dat bord met de maximumsnelheid er wel? En was het nu rood of was het echt nog geel toen u over de streep reed bij het stoplicht?

U heeft een onterechte boete voor parkeren ontvangen, want u was op dat tijdstip helemaal niet in die straat of u heeft wel gewoon parkeergeld betaald.

Er zijn diverse scenario’s denkbaar waarom u een onterechte boete ontvangt:
- Er kan een schrijffout gemaakt zijn door de verbalisant bij het noteren van het kenteken of de genoteerde feitcode klopt niet.
- Het juiste verkeersbord is niet aanwezig of staat niet op de juiste plek. Of het verkeersbord staat niet op de (flits)foto die het CJIB u verstrekt.
- U heeft de gedraging waar u de onterechte boete voor heeft ontvangen niet begaan.
- U bent niet staande gehouden.

Dit zijn vrij duidelijke redenen waarom de verkeerboete voor u onterecht is. Maar er zijn ook minder zichtbare redenen voor een onterechte boete. Hieronder zetten we ze voor u op een rij:

- Heeft de verbalisant die uw boete heeft opgelegd wel de juiste bevoegdheid? Zijn al zijn certificaten/diploma’s/aktes nog wel geldig?
- Heeft de verbalisant het juiste certificaat om de gebruikte meetapparatuur te bedienen?
- Is de meetapparatuur goed gebruikt? Stond het op de juiste ondergrond en was het meetapparaat juist ingesteld?
- Heeft de verbalisant een volledige verklaring gegeven? Heeft hij de juiste bewijsstukken toegevoegd?
- Zijn er foto’s gemaakt van de gedraging? Voldoen de foto’s aan de eisen die wet stelt? Kan de gedraging worden vastgesteld op basis van de gemaakt foto’s?

Dit zijn mogelijk niet de eerste dingen waar u aan dacht toen u de boete per post ontving, maar misschien is dit wel de reden waarom het een onterechte boete is. De wet bepaalt namelijk dat de boete moet voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. Een aantal van deze eisen zijn bijvoorbeeld:

- De verbalisant moet u staande houden, behalve als dit gezien de omstandigheden niet kan. Dit houdt in dat de verbalisant duidelijk moet vermelden waarom hij u gezien de situatie niet kon staande houden. Wanneer de verbalisant u niet kon staande houden, mag hij de boete opleggen aan de kentekenhouder.
- De overtreding die u ten laste wordt gelegd moet in de wet staan. U kunt alleen een boete krijgen voor gedragingen die door een wet verboden zijn.
- De verbalisant voldoet aan alle eisen zoals in de wet beschreven. Met andere woorden, de verbalisant heeft de juiste papieren en daarmee de bevoegdheid om de boete uit te schrijven.

Het blijkt dat zeker niet alle boetes aan deze eisen voldoen. Wanneer uw boete niet aan alle eisen voldoet, is hij onterecht en zal uw beroep gegrond verklaard worden. Uw onterechte boete zal worden vernietigd door de Officier van Justitie, door de kantonrechter of in hoger beroep door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit houdt in dat u uw onterechte boete niet hoeft te betalen.

Wanneer u bezwaar indient tegen uw onterechte boete moet u rekening houden met de termijn waarin uw bezwaar kunnen indienen. In principe heeft u zes weken vanaf de datum dat de onterechte boete naar u verzonden is. Vaak ontvangt u hem een paar dagen eerder dan de verzendatum die op de beschikking staat vermeld. Dit geeft u dus een aantal extra dagen om bezwaar in te dienen. De Officier van Justitie heeft 16 weken om te beslissen over uw bezwaar. Samen met de zes weken van het bezwaartermijn duurt het in ieder geval 22 weken voordat u een beslissing krijgt op uw bezwaar. Dit kan door de Officier van Justitie nog verlengd worden met 10 weken.

Wanneer de Officier van Justitie uw bezwaar afwijst, kunt u beroep indienen bij de kantonrechter. Dit traject kan tot één jaar duren. In beroep gaan bij de overheid vraagt veel geduld en een lange adem van u.
Zoals u kunt lezen zijn er verschillende redenen waarom u bezwaar kunt indienen tegen uw onterechte boete.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen uw onterecht boete? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’.

Deze blog is geschreven door R. (Rianne) Langelaan en mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 13 december 2019.