?

Verkeersboete.nl haalt boetes Milieuzone Arnhem onderuit

In juli 2019 publiceerde de Telegraaf een artikel over Milieuzone Daaruit bleek dat veel van de bezwaren tegen milieuzone boetes door de rechter worden gehonoreerd. Verkeersboete.nl maakt geregeld bezwaar tegen milieuzone boetes.

boete milieuzone arnhem.png

Milieuzone Arnhem
Eerder schreven wij al over de milieuzone in Arnhem. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan. Dit is wat de rechter over de Milieuzone Arnhem heeft gezegd:

Met de officier van justitie is de kantonrechter van oordeel, dat het aannemelijk is geworden dat de vooraankondigingsborden van de milieuzone voor personenauto's onvoldoende duidelijk zijn aangegeven. De kantonrechter ziet in die omstandigheid aanleiding voor matiging van het sanctiebedrag tot nihil.

Uit deze uitspraken meent verkeersboete.nl op te maken dat de milieuzone boetes opgelegd in de periode juni 2019 tot en met – in ieder geval – augustus 2019 onterecht zijn opgelegd. Het kan ook goed zijn dat milieuzone boetes van nadien onterecht zijn opgelegd.

Wij hebben inmiddels 26 milieuzone boetes onderuit gehaald. Dit betekent dat 24 cliënten hun milieuzone boete uit Arnhem niet hoeven te betalen. Wij hebben voor € 2400.00 aan boetes onderuit gehaald. Een geweldig resultaat voor onze cliënten, waar we trots op zijn!

Voor de (tien)duizenden boetes die in feite onterecht zijn opgelegd in de periode van - in ieder geval - juni tot en met augustus 2019, maar waartegen geen bezwaar is gemaakt, valt nog te bezien of deze worden teruggestort. Er kan een verzoek worden ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM). Wij zouden het goed vinden als het OM besluit deze boetes terug te storten. Maar omdat het mogelijk gaat om veel geld, een bedrag dat zo in de miljoenen kan lopen, is het de vraag of he OM hiertoe overgaat.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor het negeren van een milieuzone in Arnhem? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’.
Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 19 april 2020