?

Voorbeeld bezwaarschrift parkeerboete

U heeft een parkeerboete ontvangen (formeel: naheffingsaanslag in de parkeerbelasting). Daar bent u het niet mee eens. Zoekt u een voorbeeld van een bezwaarschrift? Hieronder treft u een voorbeeld en wat handige tips voor uw bezwaarschrift.

- vraag de stukken op;
- vraag om gehoord te worden;
- beoordeel of het belastbare feit zich heeft voorgedaan. Indien u betaald heeft, kan de gemeente geen naheffing opleggen. Beoordeel de foto, als u op de stoep staat kan de gemeente geen naheffingsaanslag opleggen.
- beoordeel of de straat is aangewezen als plaats voor betaald parkeren. Dit staat in de Verordening van de gemeente en de daaraan verbonden bijlage (vaak een kaart of lijst met straten);
- beoordeel of de bebording duidelijk is, als de bebording volstrekt onduidelijk is bent u geen parkeerbelasting verschuldigd;
- Vraag de Ramingstabel op en beoordeel of deze voldoet aan het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
Op deze website vindt u een voorbeeld van een bezwaarschrift dat u – met wat aanpassingen – kunt gebruiken in uw zaak.

Wij zijn gespecialiseerd in parkeerbonnen. Het staat u vrij uw zaak bij ons aan te melden. Wij stellen kosteloos bezwaar en beroep in tegen uw parkeerbon.
Geschreven op 16 juli 2018 door N.G.A. Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl.