?

Bezwaar maken tegen milieuzone loont!

c1 milieuzone.pngHeeft u een boete gehad omdat u een milieuzone inreed? Dan bestaat een grote kans dat deze boete in strijd met de regels is opgelegd. Het negeren van de milieuzone is aan verschillende wettelijke voorschriften verbonden. Ik zal hierna toelichten dat u een grote kans maakt op succes bij het negeren van een milieuzone

Net als bij een snelheidsboete wordt met een camera geconstateerd dat u milieuzone inrijdt. Dat mag, maar de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Beleidsregels boa) bepalen dat dat uitsluitend mag als op de foto het verkeersbord zichtbaar is. Staat het verkeersbord (zie hierboven) niet op de foto? Dan betekent dat in onze ogen een zeer kansrijk beroep.

Verder komt het geregeld voor dat de gedraging wordt geconstateerd door een Boa in het domein openbare orde. Simpel gezegd: een Boa die gaat over de vuilniszakken en niet over milieuzones. De Boa domein openbare orde is niet zonder meer bevoegd tot het opleggen van een boete voor het negeren van een geslotenverklaring (zie bijvoorbeeld de arresten van het Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 13 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5888 en van 9 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:288). Er zijn al diverse kantonrechters die boetes voor milieuzones hebben vernietigd, ofwel omdat de boete in strijd met bevoegdheidsregels is opgelegd, ofwel (mede) omdat het bord niet zichtbaar was op de foto.

Bovendien mag verwacht worden dat met bebording duidelijk is aangegeven dat u een milieuzone inrijdt of nadert. U moet opletten, maar u hoeft geen rechercheur te spelen. Het argument 'mijn auto is heel zuinig' zal niet slagen, hoewel ik wel begrip heb voor dit argument. Een kwartiertje van de Rotterdamse binnenstad ligt de Botlek. Nu het milieu zo belangrijk is, is het dan niet verstandig door te pakken op milieugebied? Oftewel: de Botlek milieu-neutraal maken en vervangen voor windmolens, zonnepanelen en kerncentrales?

Wij hebben veel ervaring in dit soort zaken. Voelt u zich vrij uw zaak aan te melden of nog een mailtje te sturen indien u vragen heeft. Wij behandelen alle boetes tegen milieuzones, zowel de bekende (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) als de minder bekenden. Deze blog is geschreven door de juristen van Verkeersboete.nl, N.G.A. (Nick) Voorbach. Geschreven op 4 april 2018.