?

Bezwaar maken tegen milieuzone loont!

c1 milieuzone.pngHeeft u een boete gehad omdat u een milieuzone inreed (feitcode R553D)? Dan bestaat een grote kans dat deze boete in strijd met de regels is opgelegd. Het negeren van de milieuzone is aan verschillende wettelijke voorschriften verbonden. Ik zal hierna toelichten dat u een grote kans maakt op succes bij het negeren van een milieuzone

Net als bij een snelheidsboete wordt met een camera geconstateerd dat u milieuzone inrijdt. Dat mag, maar de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Beleidsregels boa) bepalen dat dat uitsluitend mag als op de foto het verkeersbord zichtbaar is. Staat het verkeersbord (zie hierboven) niet op de foto? Dan betekent dat in onze ogen een zeer kansrijk beroep.

Verder komt het geregeld voor dat de gedraging wordt geconstateerd door een Boa in het domein openbare orde. Simpel gezegd: een Boa die gaat over de vuilniszakken en niet over milieuzones. De Boa domein openbare orde is niet zonder meer bevoegd tot het opleggen van een boete voor het negeren van een geslotenverklaring (zie bijvoorbeeld de arresten van het Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 13 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5888 en van 9 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:288). Er zijn al diverse kantonrechters die boetes voor milieuzones hebben vernietigd, ofwel omdat de boete in strijd met bevoegdheidsregels is opgelegd, ofwel (mede) omdat het bord niet zichtbaar was op de foto.

Bovendien mag verwacht worden dat met bebording duidelijk is aangegeven dat u een milieuzone inrijdt of nadert. U moet opletten, maar u hoeft geen rechercheur te spelen. Het argument 'mijn auto is heel zuinig' zal niet slagen, hoewel ik wel begrip heb voor dit argument. Een kwartiertje van de Rotterdamse binnenstad ligt de Botlek. Nu het milieu zo belangrijk is, is het dan niet verstandig door te pakken op milieugebied? Oftewel: de Botlek milieu-neutraal maken en vervangen voor windmolens, zonnepanelen en kerncentrales?

Recente uitspraak
Onlangs heeft de hoogste rechter in boetezaken, het Hof Arnhem-Leeuwarden, een gunstige uitspraak gedaan. Het Hof heeft overwogen dat uitsluitend de achterkant van het C-bord (zie hierboven), zichtbaar is op foto's in een milieuzone uit een andere stad. Hoewel het waarschijnlijk is dat in de milieuzone is gereden, kan dat op basis van de foto niet worden vastgesteld. Daarom zijn al veel milieuzoneboetes vernietigd.

Beleidskaders
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels Beleidskaders opgesteld. De Beleidskaders zijn zeer scherp geformuleerd en in lang niet alle gevallen voldoen Milieuzones aan de gestelde eisen. U doet er verstandig aan kritisch na te gaan of elk punt uit de Beleidskaders in acht wordt genomen. Is dat niet het geval? Dan moet de boete van tafel. De officier is immers gehouden aan Beleidskaders dat zijn eigen parket (een duur woord voor 'organisatie' of 'kantoor') heeft opgesteld. Zie ook deze zaak.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor het negeren van een milieuzone in Amsterdam? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’.
Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 4 april 2018 en geactualiseerd op 17 juni 2019.