?

Boete onvoldoende afstand houden: bumperkleven

U hebt een verkeersboete van het CJIB ontvangen voor 'onvoldoende afstand' houden. U bent Graag geven wij u in dit blog meer informatie.

boete bumperkleven.jpg

Wat betekent bumperkleven

Van bumperkleven is sprake wanneer men in het verkeer gedurende langere tijd op een korte volgafstand van een voorganger rijdt. In geval van een noodstop van de voorganger is het niet meer mogelijk om dan op tijdig het voertuig tot stilstand te brengen. De 'twee-sconden' regel is een goede proef om te bepalen of men aan het bumperkleven is. De verbalisant dient in zijn verklaring duidelijk op te nemen op basis van welke omstandigheden ('bevindingen') hij tot de conclusie komt dat sprake is van onvoldoende afstand houden (bumperkleven).

Feitcode op de boete

Als u als bumperklever een boete krijgt, staat een feitcode op de boete. Welke feitcodes dat allemaal kunnen zijn, staat hieronder:

S005a; S005c t/m S005g; S010a; S015a t/m S015d; S020a t/m S020e; S025a t/m S025h.

De feitcodes staan vermeld in het Feitenboekje (formeel: Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen).

Hoeveel bedraagt de boete

De boete voor bumperkleven of onvoldoende afstand bewaren is afhankelijk van een aantal factoren, de snelheid waarmee gereden wordt en de afstand tot de voorligger.

Snelheid Afstand Boete
< 80 km/u €280,-
80 km/u - 100 km/u > 3 meter €430,-
80 km/u - 100 km/u < 3 meter €600,-
100 km/u - 120 km/u > 3 meter €600,-
100 km/u – 120 km/u < 3 meter €700,-
> 120 km/u Proces-verbaal gaat naar de Officier van Justitie. Forse geldboete en een rij-ontzegging van max. 8 maanden.

Succesvolle verweren tegen een boete voor bumperkleven

Vraag de verklaring van de verbalisant op. U moet heel goed beoordelen wat de verbalisant heeft opgeschreven. Daar moet blijken waar de verbalisant op baseert dat u onvoldoende afstand hebt gehouden. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de verbalisant de gedraging vanuit zijn positie nooit goed heeft kunnen waarnemen. De verbalisant moet rechtstreeks zicht hebben op u als bumperklever. Daarnaast kunt u een beroep doen op het feit dat u niet bent staandegehouden, voor zover daarvan sprake is (zie hierna).

Wettelijke bepaling

Het bumperkleven (soms ook onjuist gespeld als bumper kleven) is strafbaar gesteld in artikel 19 Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Artikel 19 RVV bepaalt dat een bestuurder in staat moet zijn het voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Bumperkleven kan in sommige gevallen ook gelden als strafverzwarende omstandigheid. Wanneer een bestuurder een zwaar verkeersongeval heeft veroorzaakt omdat hij zeer dicht achter zijn voorligger heeft gereden, kan de gevangenisstraf met de helft worden verhoogd op grond van art. 6 van de Wegenverkeerswet en art. 175 lid 3 van de Wegenverkeerswet.

Staandehouding bij een boete voor bumperkleven
Let er goed op dat u voor een boete voor onvoldoende afstand houden (bumperkleven) bent staande gehouden. Is dat niet het geval? Dan kan de boete worden vernietigd.

Wij behandelen Mulderboetes en stafbeschikkingen
Wilt u uw verkeersboete door ons laten aanvechten? Wij behandelen zowel strafebeschikkingen als Mulderbotes. Hebt u een strafbeschikking ontvangen? Kom dan gelijk in verzet binnen twee weken en betaal de boete NIET. Als u terecht als bumperklever wordt aangemerkt, kunt u een strafblad krijgen en dit kan verregaande consequenties voor u hebben. Wees u hier goed van bewust.

Gratis dienst
Wilt u een professioneel bezwaarschrift tegen een boete voor bumperkleven? Dien uw boete dan kosteloos in. Verkeersboete.nl werkt volledig op basis van no cure, no pay. Wij brengen geen kosten bij u in rekening als we de zaak onverhoopt verliezen. Winnen we de zaak, betaalt de overheid onze kosten. Onze dienst is voor de cliënt per saldo kosteloos. Ons motto luidt: ‘betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk’. Deze blog is geschreven door de juristen van verkeersboete.nl, mr. N.G.A. (Nick) Voorbach op 21 juni 2020

Juridische onderbouwing voor de de fijnproever
• Rechtbank Maastricht van 27 december 2010, ECLI:NL:RBMAA:2010:BP0066
• Hof Leeuwarden 23 januari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH0891