?

No cure, no pay: hoe werkt dat precies?

lawyer no cure no pay.png
Wij werken op basis van ‘no cure, no pay’. Wellicht is voor u niet gelijk duidelijk wat dat precies betekent. Dit leggen wij u graag uit.

Al sinds het Romeinse recht kent men het principe van pactum de quota parte litis. Oftewel: een advocaat mag zijn honorarium (uurloon) niet afhankelijk maken van de uitkomst van de procedure. Deed hij dat toch? Dan was de overeenkomst in strijd met de wet. Partijen waren niet gebonden aan de no-cure-no-pay overeenkomst. Het ging zelfs zo ver dat de advocaat uit zijn ambt werd gezet als hij met zijn cliënt een no-cure-no-pay afspraak maakte.

Maar tijden veranderen. Hoewel het voor advocaten vaak nog steeds verboden is om een no-cure-no-pay afspraak te maken, geldt dit verbod niet voor andere beroepsgroepen. Rechtsbijstandverleners die niet als advocaat werkzaam zijn, mogen dus gewoon op basis van no-cure-no-pay werken. Juristen en incassobureaus zijn niet gebonden aan deze regels. Wij van verkeersboete.nl mogen uw belangen dus op basis van no-cure-no-pay behartigen.

Wij geloven stellig in het principe van no-cure-no-pay. Het is toch van de zotte dat u als weggebruiker onterecht een boete krijgt en dat u ook nog zelf moet betalen voor rechtsbijstand? Wij vinden van wel. Daarom brengen wij bij u geen kosten in rekening. Ons motto luidt: betaal niet voor uw gelijk, maar laat de officier betalen voor zijn ongelijk!

Dus u brengt écht geen kosten in rekening
Inderdaad. Wij brengen u geen kosten in rekening. Maar wij zijn natuurlijk een commercieel bedrijf en moeten ook betaald krijgen. Als er door de officier, een ander bestuursorgaan of een rechter een bedrag wordt toegekend, dan moet u dat bedrag (of: bedragen) aan ons afstaan. Per saldo betaalt u ons dus niets. Dat doet immers de overheid.

Zijn er geen uitzonderingen?
Er zijn drie uitzonderingen. Zoals gezegd zijn wij een commercieel bedrijf. Wij moeten dus omzet maken om te kunnen voortbestaan. Als u ons de mogelijkheid ontneemt uw boete aan te vechten, dan kunnen wij geen omzet maken. Daarom hebben we in onze algemene voorwaarden drie zekerheden ingebouwd:

  • U mag de opdracht (het aanmelden van uw boete) niet tussentijds intrekken;
  • U moet meewerken aan een verzoek om nadere informatie te verstrekken. Denkt u aan het (alsnog) correct invullen van de volmacht of tot het overleggen van bepaalde documenten, zoals een betaalbewijs, getuigenverklaring of parkeervergunning;
  • U moet de boete tijdig betalen (formeel heet dit: tijdig stellen van zekerheid, in feite betekent het niets meer dan het tijdig betalen van de boete). Als u uw boete bij ons indient, zorg dan altijd dat u de boete tijdig betaalt.

Als u zich aan deze drie afspraken houdt, garanderen wij u dat wij geen kosten in rekening zullen brengen. We werken dan volledig op basis van no-cure-no-pay. Overigens is het in ons vierjarig bestaan nog nooit voorgekomen dat iemand de opdracht tussentijds intrekt. Wie gaat nou zijn boete intrekken als wij hem ongedaan kunnen maken?

Juridische onderbouwing voor de fijnproevers

  • Besluit proceskosten bestuursrecht (Bbp); Algemene wet bestuursrecht (art. 7:15 en 7:28 Awb);

Deze blog is geschreven door de juristen van Verkeersboete.nl (N.G.A. Voorbach). Geschreven op 31 juli 2017.