?

Wettelijke termijnen bezwaar verkeersboetes en parkeerbonnen

Termijnenkopie.jpg
Het recht zit er vol mee. Het zorgt voor hoofdpijn, maar ze zijn even praktisch als noodzakelijk: wettelijke termijnen. Deze blog behandelt alle belangrijke termijnen die gelden voor verkeersboetes en parkeerboetes (formeel heet een parkeerboete eigenlijk een naheffingsaanslag). Snel beginnen maar, want voor u het weet verstrijkt er weer een termijn!

Ik heb een boete ontvangen. Hoe lang heb ik de tijd om bezwaar te maken?
Zes weken. Dat staat in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een voorbeeld: als de dagtekening van de boete 1 augustus 2017 is, dan heeft u tot en met 12 september 2017 om bezwaar te maken. Maakt u op 12 september 2017 bezwaar, bent u op tijd. Maakt u op 13 september 2017 bezwaar, dan bent u te laat.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, heeft u zes weken om beroep in te stellen. De berekening van de termijnen verloopt precies hetzelfde.

De termijn kan soms verlengd worden.
De bezwaar- of beroepstermijn kan soms verlengd worden. Als de bezwaar- of beroepstermijn afloopt op een algemeen erkende feestdag, een zaterdag of een zondag, dan wordt de termijn automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Een voorbeeld: uw boete heeft als dagtekening 1 juli 2017 (een zaterdag). Dan verloop de bezwaartermijn normaal op 12 augustus 2017. Dat is in dit geval ook een zaterdag. De termijn wordt daarom verlengd tot en met maandag 14 augustus 2017. Op dinsdag 15 augustus 2017 bent u dus te laat!

Binnen welke termijn moet de officier beslissen?
Normaal beslist de overheid (in de woorden van de wet: een bestuursorgaan) binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaar is verstreken. Maar in boetezaken heeft de overheid een juridisch trucje gevonden om de termijn op te rekken. In boetezaken geldt namelijk een termijn van 16 weken! Een voorbeeld: uw verkeersboete dateert van 4 augustus 2017; u heeft tot en met 15 september 2017 om bezwaar te maken. De termijn voor de officier om te belissen op uw bezwaar verstrijkt op 5 januari 2018. Op 6 januari 2017 is de officier dus te laat!

Binnen de termijn kan de officier ook nog 'verdagen'. Dat betekent niets meer dan de beslistermijn uitstellen. Als de officier daar gebruik van maakt, heeft hij tien weken extra de tijd om te besslissen op uw bezwaar.

Haalt de officier de termijnen niet?
Als de officier de termijnen niet haalt, kan uw boete zomaar worden vernietigd!

Binnen welke termijn moet de de gemeente beslissen?
Als u bezwaar heeft gemaakt tegen een naheffingsaanslag, dan zit het iets anders. De gemeente (formeel: de heffingsambtenaar van de gemeente) heeft tot het einde van het kalenderjaar om uitspraak te doen. Een voorbeeld: als u op 1 mei 2017 bezwaar heeft gemaakt, dan heeft de heffingsambtenaar tot en met 31 december 2017 om te beslissen op uw bezwaar. Alsof dat nog niet lang genoeg is, mag de heffingsambtenaar de beslistermijn ook nog eens uitstellen met zes weken. De gemeente heeft dan tot en met 11 februari 2017 om te beslissen op uw bezwaar.

Daarop geldt één uitzondering: als u een bezwaarschift in de laatste 6 weken van een kalenderjaar heeft ingediend, dan wordt het bezwaar binnen 6 weken na de bezwaartermijn afgehandeld. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Een voorbeeld: de parkeerbon dateert van 10 november 2017. U maakt bezwaar op 23 december 2017. De gemeente heeft tot en met 2 februari 2018 om te beslissen op uw bezwaar. Dit staat allemaal in de Gemeentewet.

Termijn om de boete op te leggen
Er is nog één belangrijke termijn om te onthouden. Dat is termijn om de boete op te leggen. Deze termijn bedraagt vier maanden, gerekend vanaf de dag dat de gedraging is verricht. Als u dus op 5 augustus 2017 geen gordel droeg, uw mobieltje vasthield tijdens het rijden of te hard reed, dan moet u de boete uiterlijk op 5 december 2017 - tijdens pakjesavond - op de keukentafel zien liggen.

Als deze termijn niet wordt gehaald, dan betekent dat niet automatisch dat de boete ongedaan wordt gemaakt. Dat gebeurt pas als de boete u op een zodanig tijdstip bereikt dat u redelijkerwijs niet meer geacht kan worden te kunnen nagaan op welke gedraging de boete betrekking had. Dit heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden, de hoogste rechter in boetezaken, bepaald.

Al die termijnen..
Wij kunnen ons voorstellen dat u wat beters te doen heeft dan het bewaken van al die termijnen. Geef uw boete daarom uit handen. Wij stellen kosteloos bezwaar en beroep voor u in. Deze blog is geschreven door de juristen van Verkeersboete.nl (N.G.A. Voorbach). Geschreven op 4 augustus 2017.