?

Alle naheffingsaanslagen (parkeerbonnen) in Leiden vanaf 1 januari 2015 onbevoegd opgelegd?

parkeerwacht copy.jpg
Het Hof Den Haag heeft op 28 juli een belangrijke uitspraak gedaan over parkeerbonnen (naheffingsaanslagen) in de gemeente Leiden. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat alle parkeerbonnen in Leiden na 1 januari 2015 onbevoegd zijn opgelegd. Dit betekent dat deze in strijd met de regelgeving zijn opgelegd en - onder omstandigheden - ongedaan kunnen worden gemaakt als binnen de bezwarentermijn bezwaar wordt ingediend. Meld uw parkeerbon dus zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen zes weken nadat u deze heeft ontvangen, bij ons aan!

De feiten in de zaak
Op zaterdagavond stond de auto van de betrokkene geparkeerd op een plek waar betaald parkeren geldt. Er moest dus parkeerbelasting betaald worden. Om te kunnen betalen maakte de betrokkene gebruik van de parkeerapp Yellowbrick. Betrokkene had zich via de app aangemeld met code 7021.

De parkeercontroleur had geconstateerd dat de parkeerbelasting niet was voldaan. Dit kwam omdat de betrokkene met de verkeerde code was aangemeld. De code had 7000 moeten zijn in plaats van 7021.

De kwestie
Het Hof moest antwoord geven op de vraag of de naheffingsaanslag (parkeerbon) terecht is opgelegd. Om die vraag te beantwoorden toetst het Hof ambtshalve of aan de bevoegdheidsregels is voldaan. Ambtshalve toetsen wil zeggen dat het Hof ‘uit zichzelf’ – dus zonder dat één van de partijen dit stelt – controleert of in overeenstemming met bepaalde regels is gehandeld.

Gemeentelijk gegoochel
Het gemeentelijke College (het gemeentebestuur) heeft vóór 1 januari 2015 de Afdelingsmanager Service en Informatie aangewezen als ambtenaar die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke parkeerbelasting (de heffingsambtenaar). Dit is gedaan volgens de regel in artikel 231 lid 2 aanhef en onderdelen b en c van de Gemeentewet.

Op hetzelfde moment was er een reorganisatie gaande bij gemeente Leiden. Hierdoor is de functie van Afdelingsmanager Service en Informatie met ingang van 1 januari 2015 vervallen. Het besluit waarin de Afdelingsmanager Service en Informatie was benoemd tot heffingsambtenaar had hierdoor vanaf 1 januari 2015 geen effect meer.

Om dit op te lossen creëerde de gemeente een nieuwe functie genaamd 'Leidinggevende van de hoofdeenheid Publiekszaken'. Vervolgens nam de gemeentesecretaris-algemeen directeur van gemeente Leiden een besluit waarin was bepaald dat de bevoegdheid tot heffing en invordering van gemeentelijke parkeerbelasting bij deze 'Leidinggevende van de hoofdeenheid Publiekszaken' kwam te liggen. De gemeente veranderde vervolgens de benaming van de functie 'leidinggevende van de hoofdeenheid Publiekszaken' in 'directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid'.

Maar het gemeentelijk College heeft zowel de 'leidinggevende van de hoofdeenheid Publiekszaken' als de 'directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid' niet volgens de regels van artikel 231 lid 2 aanhef en onderdelen b en c van de Gemeentewet aangewezen. Een aanwijzingsbesluit waaruit dat kan blijken, is door de directeur niet in het proces gebracht en is het Hof ook niet anders bekend geworden

Daarom is de naheffingsaanslag (parkeerbon) die in dit geval is opgelegd op 21 februari 2015 niet volgens de (bevoegdheid)regels opgelegd. De naheffingsaanslag kan dan ook niet in stand blijven.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Afhankelijk van wie de naheffingsaanslag precies heeft opgelegd, kán het zomaar zijn dat de naheffingsaanslag (parkeerbon) ongedaan wordt gemaakt. Dit komt omdat de heffingsambtenaar van de gemeente Leiden niet volgens de regels van de Gemeentewet waren aangewezen.Laat ons dit voor u uitzoeken!

Bezwaartermijn
Als u een naheffingsaanslag heeft ontvangen kunt u tot 6 weken na de dagtekening daarvan bezwaar maken. Is de termijn nog niet verstreken? Dien dan direct kosteloos uw parkeerbon in bij Verkeersboete.nl.

Waarom is bevoegdheid belangrijk?
Het belang van de bevoegdheid van een verbalisant is al eerder door ons behandeld in de blog: de (on)bevoegdheid van de verbalisant. Bevoegdheidsregels zijn er niet voor niets. De overheid – in dit geval de gemeente – dient hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat parkeerbonnen worden opgelegd door mensen die daar ‘geschikt’ voor zijn. Als we de bevoegdheidsregels niet serieus zouden nemen, kunnen we net zo goed de plaatselijke koffiejuf parkeerbonnen laten uitschrijven.

Afsluiting
Dit is een baanbrekende uitspraak van het Hof Den Haag. Gemeentelijk gegoochel heeft ervoor gezorgd dat parkeerbonnen onbevoegd zijn opgelegd. Dien daarom snel uw parkeerbon in zolang de bezwaartermijn nog niet is verstreken. De parkeerbon kan zomaar ongedaan worden gemaakt.

Deze blog is geschreven door de juristen van Verkeersboete.nl (N.G.A. Voorbach). Geschreven op 16 augustus 2017.